Portál, ktorý nahradí služby právnika

Konanie pred súdom nie je žiadnou príjemnou záležitosťou. Niekedy však životné situácie privedú človeka až pred tento orgán spravodlivosti a je donútený, aby presadzoval svoje záujmy a hájil svoje práva.

Prípadov, kedy sa aj obyčajný človek môže súdiť alebo len žiadať súd o vynesenie rozsudku či rozhodnutie v nejakej veci, je množstvo.

Všetko sa riadi zákonom

Každá aj drobná nezhoda, ktorá musí byť vyriešená v prospech alebo v neprospech daného účastníka, si vyžaduje, aby bolo o nej rozhodnuté podľa zákona a právnych predpisov. A to netreba zabudnúť na závažné prípady, ktorých výsledkom bývajú nemalé finančné vyrovnania, či odškodnenia.

V rámci takýchto žalôb ide o náhrady škody, uplatnenie dedičského práva, žaloby vyplývajúce z kúpnych zmlúv, z manželského zväzku, z rodinných vzťahov a v neposlednom rade aj nemilých situácií týkajúcich sa detí a podobne.

Potrebujete právnika?

Nikto, kto takúto žalobu či odvolanie podáva, určite nemá záujem, aby sa prípadné konanie zbytočne zdržovalo a naťahovalo z dôvodu, že buď v žalobe neuviedol všetky potrebné údaje, alebo ich uviedol nesprávne. Preto okrem vlastných vedomostí mnohí využívajú služby komerčných poradcov či právnikov. Nie vždy to je to však nevyhnutné.

Vzory a zmluvy vyriešia Vašu situáciu

Spísanie takýchto žiadostí, žalôb, návrhov a podaní ľuďom zjednoduší online portál www.vzory-zmluv-zadarmo.sk, ktorý ponúka a poskytuje potrebné vzory, ako aj rady a tipy ako ich spísať.

Nejde len o hypotetické rady, čo treba urobiť, ak by náhodou vznikol daný problém. Vzory zmlúv sú vytvorené na konkrétnu vzniknutú situáciu, ktorá vychádza z reálneho života a je teda pravdepodobná. Portál ponúka viacero situácií, aby si každý našiel tú konkrétnu, ktorú práve potrebuje. Uverejnené vzory sú jednoducho a ľahko spísané, ale zato odborne a z právneho hľadiska zákonne. V prípade potreby sa dajú jednoducho stiahnuť, ľahko upraviť na konkrétne potreby a použiť.

Právnické služby ako posledná možnosť

V zložitejších prípadoch, kedy ani dokonale napísané vzory a zmluvy na pojednávaní nestačia, nastupujú právnici a advokáti. Koho si teda vybrať? Medzi právnikom a advokátom je rozdiel v tom, že advokát má na rozdiel od právnika okrem vyštudovanej vysokej školy s právnickým zameraním aj absolvovanú povinnú prax a iné  odborné vzdelania. Advokáti sú zapísaný v Slovenskej komore advokátov, ak chcú vykonávať advokátsku činnosť. Advokát musí spĺňať podmienky, bezúhonnosť , musí byť poistený pre prípad spôsobenia škody a je viazaný mlčanlivosťou.